Ministry Yule Blog

Ministry Yule Blog

Ministry Yule Blog - est. 2008

Ministry of Art & Jump has operated the "Ministry News Blog" since 2005 in it's present form. On that blog several references has been made to Christmas.

In the future this will be the place that collects all such ranting in one spot instead of risking to drown in the roar of the Ministry.

Go to the Ministrys regular blog or go to the Ministrys official homepage

The Official Yule gallery: Go to Yulery

S:t Nicolaus

StoriesPosted by Ministry of Art Tue, December 06, 2011 17:07:42

Nikolaus är ett ursprungligt namnsadagsnamn på den 6 december. Det var biskop “Nicolaus av Myra” som fick en minnesdag. Han levde under 300-talets första hälft och blev ett mycket firat helgon efter sin död. Sankt Nicolaus är förebilden för den anglosaxiske jultomten “Santa Claus”. Enligt legenden fick Nikolaus som biskop upp ögonen för tre unga jungfrur. Deras far hade förlorat hela sin förmögenhet, och nu hotades de av att förbli ogifta, eller av i värsta fall prostitution - eftersom fadern inte kunde betala deras hemgift (!). Nikolaus kastade då nattetid in tre säckar med guld (!!!) till de unga flickorna, och de hade då tacksamma fått sin hemgift. Av Nikolaus givmildhet har sedan utvecklats våra tiders jultomte. Men länge gavs det gåvor på den 6:e December.

Bruket att ge barnen gåvor på helgonets dag 6 december kan påvisas i Centraleuropa sedan 1200-talet och är alltjämt vanligt i katolska områden. Men här hemma i Svedala får vi vackert vänta på julklapparna till den 24:e - och tur e väl det, eftersom jag inte köpt alla mina ännu…

Nåväl, i New York knöts den Nederländska kolonins "Sinterklaas" till julen. Så blev han den anglosaxiske “Santa Claus” och ingår som en komponent även i den svenska jultomten i kombination med den nordiska tomtegestalten. Det var Viktor Rydberg, med novellen “Lille Viggs äventyr på julafton” (1871) och dikten “Tomten” (1881), som först förknippade gårdstomten med midvinternattens kristna högtid, och Jenny Nyström som först illustrerade de bägge texterna. Det sena 1800-talets illustratörer och författare till de ymnigt förekommande jultidningarna och familjemagasinen byggde sedan vidare på idén och gestalten.

tomten.jpg

En gradvis sammansmältning har väl sedan skett mellan denna hybridfigur och den amerikanska varianten Santa Claus, en tjock, rödklädd julgubbe som skapades på 1800-talet, bland annat av tecknaren Thomas Nast i tidningen Harpers Weekly. Denna amerikanske jultomte populariserades i Coca Cola-reklamen på 1930-talet, med hjälp av bilder av reklamtecknaren Haddon Sundblom (1899-1976), av svensk härkomst. Haddon Sundblom föddes i Michigan men hans far var från Åland, Föglö och hans mor från Sverige. Man vill gärna tro att han tog någon inspiration från Jenny Nyström och andra svenska tomtetecknare, likaväl som från den amerikanska traditionen.

  • Comments(0)//xmasblog.novelart.org/#post67