Ministry Yule Blog

Ministry Yule Blog

Ministry Yule Blog - est. 2008

Ministry of Art & Jump has operated the "Ministry News Blog" since 2005 in it's present form. On that blog several references has been made to Christmas.

In the future this will be the place that collects all such ranting in one spot instead of risking to drown in the roar of the Ministry.

Go to the Ministrys regular blog or go to the Ministrys official homepage

The Official Yule gallery: Go to Yulery

Julen är över

StoriesPosted by Ministry of Art Fri, December 13, 2013 07:24:30

Ja, alltså, ingen tycks ha klart för sig att julen redan är över. Det är snart en vecka sedan den traditionsenligt och uttömmande firades. Det sker som alla initierade vet den 5 och 6:e december. Men detta har inte riktigt sjunkit in hos den breda allmänheten i västvärlden utan man tror fortfarande lite till mans att den ska firas den 24:e. Eller den 25:e. Även på den punkten är man rörande oense, men det låtsas man inte heller om… Nåväl. Såhär är det:

Varje år, redan i mitten av november, kommer Sinterklaas med sina knektar till Nederländerna med ångbåten (!) från Spanien (!). Bruket att ge barnen gåvor på helgonets dag 6 december kan påvisas i Centraleuropa sedan 1200-talet och är alltjämt vanligt i katolska områden. Då delar nämligen Sinterklaas ut presenter! Sinterklaas är alltså den nederländska benämningen på helgonet Sankt Nikolaus. Han firas i Nederländerna på kvällen den 5 december, samt i Belgien och Polen på morgonen den 6 december med presenter för barn. Dessutom firas han bland annat i delar av Frankrike och Tyskland. Han har en svart knekt, ”Zwarte Piet (Svarte Petter)”, som det också kan finnas fler av. Barnen ställer en av sina skor någonstans i huset, och på natten kommer han och lämnar paket till barnen. Förslagsvis en väldigt stor sko, om det nu är i skon som Sinterklaas klämmer ner julklapparna… Hur som helst brukar man i skon lägga en morot (!) eller sockerbitar (!) samt en teckning som man har förfärdigat. Sinterklaas kan förresten ha antingen gråvit klädsel eller rödvit klädsel.


Sinterklaas med kräkla och lustig hatt (misstänkt lik en påve…) & Zwarte Piet (Man tror att den senare är obesläktad med Schwarzenegger).

Men som sagt, här hemma i Svedala får vi vackert vänta på julklapparna till den 24:e – och tur är väl det eftersom jag inte köpt alla mina ännu… Nåväl, vidare i historien. I New York knöts den nederländska kolonins Sinterklaas till julen – där hamnade Sinterklaas i smältdegeln och i mötet ”Sinterklaas vs. Father Christmas” uppstod nämligen The all star hero, superhjälten, Santa Claus! Så blev Sinterklaas alltså den anglosaxiske ”Santa Claus” och ingår numera även som en ohelig komponent i den svenska Jultomten – i kombination med den nordiska tomtegestalten (förvirringen är total). Det var Viktor Rydberg, med novellen ”Lille Viggs äventyr på julafton” (1871) och dikten ”Tomten” (1881), som först förknippade gårdstomten med midvinternattens kristnade högtid, och Jenny Nyström som först illustrerade de bägge texterna (må hon vila i frid). Det sena 1800-talets illustratörer och författare till de ymnigt förekommande jultidningarna och familjemagasinen byggde vidare på idén och gestalten.
En gradvis sammansmältning har sedan skett mellan denna hybridfigur och den amerikanska varianten Santa Claus, en tjock, rödklädd julgubbe som skapades på 1800-talet, bland annat av tecknaren Thomas Nast i tidningen Harpers Weekly. Denna amerikanske jultomte populariserades i Coca Cola-reklamen (helgerån!) på 1930-talet, med hjälp av bilder av reklamtecknaren Haddon Sundblom (1899-1976), av svensk härkomst. (ja, se svenskarna förstör min själ allt…). Haddon Sundblom föddes i Michigan men hans far var från Åland, Föglö och hans mor från Sverige. Man (svenska män alltså, och kvinnor också förmodligen) vill gärna tro att han tog någon inspiration från Jenny Nyström och andra svenska tomtetecknare, likaväl som från den amerikanska traditionen…


Förresten! På tal om 6:e december. Ni har väl inte glömt bort Ministeriets namnsdagsprojekt!? Projektet är i två delar och kan kollationeras här (del 1) och här (del två). Den 6:e december gratulerar man följande personer:

Nikolaus
Namnet kommer från grekiskan och är sammansatt av ett ord med betydelsen seger och ett som betyder folk,. Följaktligen har Nikolaus översatts med ”folksegraren”. Till Sverige kom Nikolaus som förnamn redan på 1100-talet. Det har aldrig varit speciellt vanligt och är idag dessutom på tillbakagång. Stavningen Nikolaus är vanligast i de äldre generationerna, medan varianten Nicolas eller Nicholas är vanligast bland de yngre. Totalt är namnet vanligare bland 90-talets små pojkar än bland de vuxna svenskarna. De senaste åren har namnet (inklusive varianter) varit nära att bli ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Förra året fanns det totalt 3.698 personer i Sverige med någon variant av namnet.

Niklas
Namnet är en kortform för Nikolaus och är känt i Sverige sedan 1500-talet. Niklas blev tämligen populärt som förnamn i mitten av 1900-talet, och det är nu på stark frammarsch. Det förekommerett flertal stavningar: Niklas, Nichlas, Nicklas eller Niclas. Det är en nordisk kortform av namnet Nikolaus. Nikolaus är bildat av orden Nike – ”seger”, och laos – ”folk”. Niklas har använts i Sverige sedan slutet av 1500-talet. Efter att Nils blev ett vanligare namn bland allmogen kom Niklas att ta dess plats som populärt förnamn inom adeln. Namnet var ett modenamn på 1960- och 1970-talen. Förra året fanns det totalt 43.109 Niklas.

Nikolaus är ett ursprungligt namn på den 6 december. Det var biskop ”Nicolaus av Myra” som fick en minnesdag. Han levde under 300-talets första hälft och blev ett mycket firat helgon efter sin död. Sankt Nicolaus är förebilden för den anglosaxiske jultomten ”Santa Claus”. Enligt legenden fick Nikolaus som biskop upp ögonen för tre unga jungfrur. Deras far hade förlorat hela sin förmögenhet, och nu hotades de av att förbli ogifta, eller av i värsta fall prostitution, eftersom fadern inte kunde betala deras hemgift. Nikolaus kastade då nattetid in tre säckar med guld till de unga flickorna, och de hade då tacksamma fått sin hemgift. Av Nikolaus givmildhet har sedan utvecklats våra tiders jultomte.

Och bara för att förtydliga om namnsdagsbarnens datum och de förändringar som ibland sker…

Nuvarande – Nikolaus och Niklas

Föregående i bokstavsordning:

Niklas – Namnet infördes på dagens datum 1986 och har funnits där sedan dess.
Nikolaus – Namnet har, till minne av att biskopen Sankt Nikolaus i Mindre Asien avled denna dag år 343, funnits på dagens datum sedan gammalt och har inte flyttats.
Nikolina – Namnet infördes på dagens datum 1986, men utgick 1993.
Nils – Namnet förekom på dagens datum före 1901, men utgick innan dess. Detta år infördes det på 8 oktober och har funnits där sedan dess.

Föregående i kronologisk ordning:

Före 1901 – Nikolaus och Nils
1901–1985 – Nikolaus
1986–1992 – Nikolaus, Niklas och Nikolina
1993–2000 – Nikolaus och Niklas
Från 2001 – Nikolaus och Niklas

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.